Últimos Eventos Pasados

The Show Moscón. Lugo

Canella do Hospital Canella do Hospital, Lugo

18:30 para público familiar: The Show Moscón, de Galitoon Muppets. Circo de títeres ambulante de “varietés”, presentado por un moscón gordecho.